Net uit: “De Gouden Eeuw in 17 portretten en momenten”!

Drie inleidende hoofstukken over het begin van de Tachtigjarige Oorlog, en hoe in een wanhopige situatie de kiem werd gezaaid voor de latere Gouden Eeuw; acht kennismakingen met belangrijke en kleurrijke personages (o.a. Johan van Oldenbarnevelt, Louis de Geer, Willem III); gevolgd door twee hoofdstukken die de internationale context belichten en afgesloten door twee hoofdstukken over interessante thema's, zoals de nieuwsvoorziening, het eten en drinken op tafel  en de opstandigheid in de steden. Alles rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen die je elders niet tegenkomt. Schoon aan de haak voor 34, 95 euro.

‘U wilt ons uitroeien en dat bevalt ons niets.’ Willem van Oranje richtte deze woorden tot een handlanger van Don Juan, de landvoogd die namens de Spaanse koning de opstandige Nederlanden kwam bedwingen. Tien jaar eerder had een andere landvoogd, de hertog van Alva, met zijn meedogenloze vervolging van calvinisten laten zien dat het Spanje ernst was met de verdelging van eenieder die niet het hoofd boog voor de katholieke koning van Spanje. Dat de opstandelingen staande bleven tegen het geweld van de militaire supermacht van hun tijd was al een mirakel. Maar het grootste wonder was wel dat uit deze ongelijke strijd een staat voortkwam die heel Europa achter zich liet in rijkdom, welvaart en culturele bloei.
Dit boek begint met drie hoofstukken over het moeilijke begin van de Tachtigjarige Oorlog en hoe in een uitzichtsloze situatie toch de kiem werd gelegd voor die latere eeuw van goud. Het centrale deel bestaat uit acht portretten van personen die met hun doen en laten een belangrijke stempel op de periode hebben gedrukt (o.a. Johan van Oldenbarnevelt, Jan Pieterszoon Coen, Willem III, de ‘Zonnekoning’ Lodewijk XIV). In de twee daarop volgende hoofdstukken komt de de labiele situatie in het toenmalige Europa naar voren, veroorzaakt door de arrogantie van de toenmalige ‘supermachten’ en de vers ontloken agressie van het Ottomaanse Rijk. De vier afsluitende hoofdstukken gaan over belangrijke gouden-eeuwse thema’s als ‘nieuwsvoorziening’, ‘eten en drinken’ en een verschijnsel waarover je niet zo vaak leest als het over deze tijd gaat; de opstandigheid in de steden.  (Een wakkere lezer wees mij op de ’15’  in de titel van het hier afgebeelde boek. Ik heb geen idee hoe dat daar terecht is gekomen – het zijn er altijd 17 geweest!)

Advertenties

Reacties staat uit voor Net uit: “De Gouden Eeuw in 17 portretten en momenten”!

Opgeslagen onder luc panhuysen

Reacties zijn gesloten.