Interview Friesch Dagblad 18-2-2017: Agressieve obsessie met nationale veiligheid is van alle tijden.

friesch-dagblad0-001 friesch-dagblad1-001 friesch-dagblad2-001

Jurgen Tiekstra: “Interessant is ook dat koning Lodewijk XIV, die zich heeft bewezen als een buitengewoon agressieve heerser, volgens Panhuysen geen slechter mens was dan Willem III. Het doorslaggevende verschil is de staat waarin ze opgroeiden. (…) Lodewijk werd machthebber zonder enige oppositie. De macht van Willem III daarentegen was ingesnoerd.”

Reacties uitgeschakeld voor Interview Friesch Dagblad 18-2-2017: Agressieve obsessie met nationale veiligheid is van alle tijden.

Opgeslagen onder luc panhuysen

De Volkskrant op 14-1-2017 over ‘Oranje tegen de Zonnekoning’: “Panhuysen legt veel gevoel aan de dag voor de mores van die tijd, voor kenmerkende anekdotes en voor de menselijke aspecten van het grote verhaal.”

volskrant-1volkskrant-2

Sander van Walsum in De Volkskrant: “De meerwaarde van dit boek zit ‘m in zijn vermogen de samenhang van de geopolitieke ontwikkelingen in Europa in de late 17e eeuw te tonen. Dit alles wordt in fraai proza opgediend. (…) Willem dwingt sympathie af als tobber ‘die altijd een afgrond naast zich ziet’. En van de Zonnekoning worden meer trekken zichtbaar dan die van de praalhans en de veroveraar. Panhuysen maakt de ontnuchtering voelbaar van een heerser die in zijn nadagen moest onderkennen dat hij zijn levenswerk niet had kunnen voltooien – vooral door toedoen van Willem III, die hij lange tijd als parvenu was blijven beschouwen.”

Reacties uitgeschakeld voor De Volkskrant op 14-1-2017 over ‘Oranje tegen de Zonnekoning’: “Panhuysen legt veel gevoel aan de dag voor de mores van die tijd, voor kenmerkende anekdotes en voor de menselijke aspecten van het grote verhaal.”

1 maart 2017 · 11:58 am

Recensie Oranje tegen de Zonnekoning in De Groene Amsterdammer: “Dit boek is prikkelend, opgewekt, geestig en puntig.”

"Het gaat hier over oorlog en vrede en geld en staatszaken, er moet heel wat uitgelegd over de dynastieke politiek en het militair bedrijf, taaie materie, maar Panhuysen doet dat met een zwierige en verkwikkende lichtheid."

Koen Kleijn in de Groene van 8-12-2016: “Het gaat hier over oorlog en vrede en geld en staatszaken, er moet heel wat uitgelegd over de dynastieke politiek en het militair bedrijf, taaie materie, maar Panhuysen doet dat met een zwierige en verkwikkende lichtheid.”

Reacties uitgeschakeld voor Recensie Oranje tegen de Zonnekoning in De Groene Amsterdammer: “Dit boek is prikkelend, opgewekt, geestig en puntig.”

Opgeslagen onder luc panhuysen

Recensie NRC: ‘…zeer boeiend verteld, de lezer krijgt een breed panorama van de Europese machtspolitiek in die tijd’ (vier bollen)

Rob Hartmans in VRC Handelsblad op 24 november: 'Prachtig boek, dat  duidelijk en meeslepend verhaal vertelt over een periode in de Europese geschiedenis die bij het grote publiek niet erg bekend is'
Rob Hartmans in NRC Handelsblad op 25 november: ‘Prachtig boek, dat duidelijk en meeslepend verhaal vertelt over een periode in de Europese geschiedenis die bij het grote publiek niet erg bekend is.’

Reacties uitgeschakeld voor Recensie NRC: ‘…zeer boeiend verteld, de lezer krijgt een breed panorama van de Europese machtspolitiek in die tijd’ (vier bollen)

30 november 2016 · 12:02 pm

Recensie Parool ‘Oranje tegen de Zonnekoning’: vier sterren

Hans Renders in Het Parool van 13 oktober 2016: “…met dit dubbelportret heeft hij (Panhuysen) de levens van Lodewijk en Willem in een schitterend Europees perspectief gezet.”

recensie-parool

Reacties uitgeschakeld voor Recensie Parool ‘Oranje tegen de Zonnekoning’: vier sterren

26 oktober 2016 · 1:44 pm

Vanaf 8 oktober (2016) in de boekwinkel: de titanenstrijd tussen Willem III en Lodewijk XIV!

Lodewijk XIV van Frankrijk, bijgenaamd de ‘Zonnekoning’, had twee brandende ambities: hij wilde roem vergaren en hij wilde zijn koninkrijk veiliger maken. Voor het bereiken van beide doelen vertrouwde hij op zijn strijdkrachten. Hij stuitte echter op een taaie prins, de jonge Willem III van Oranje.
Wat in 1672 begon als een model aanval van het sterkste leger van Europa op een onderbewapend dwergrepubliekje, ontaardde spoedig in een breed uitwaaierend internationaal conflict. Vijftien jaar later werd duidelijk dat de Zonnekoning in zijn streven naar glorie en veiligheid in de persoon van Willem III zijn ergste nachtmerrie had opgeroepen. Telkens opnieuw vond hij de Oranjeprins tegenover zich, die een getalenteerd bouwer van coalities bleek en in 1688 iedereen verblufte door op bijna geweldloze wijze Engeland te veroveren.
Lodewijk was een aantrekkelijke verschijning, Willem had een bochel en was berucht om zijn nukkigheid. Lodewijk heerste over het machtigste rijk van Europa, Willem was aanvankelijk slechts stadhouder van een landje dat tienmaal zo klein was. In de loop van hun leven ontwikkelde zich tussen deze twee contrasterende persoonlijkheden een intense rivaliteit die het hele continent meesleurde en de tweede helft van de zeventiende eeuw diepgaand heeft beïnvloed.
In Oranje tegen de Zonnekoning beschrijf ik het ontstaan van hun relatie en hoe die zich gaandeweg ontwikkelde. Daarbij komen ook de belangrijkste mannen en vrouwen in hun omgeving aan bod. Door de combinatie van ‘grote geschiedschrijving’ en levensverhalen wilde ik een kleurrijk canvas schilderen, waarbij tijdloze drijfveren als angst en ijdelheid, en waarden als vrijheid, geloof en tolerantie, niet alleen de betrokken personen maar ook maatschappijen veranderden.
Wat hun verhaal dubbel interessant maakt is dat beide kemphanen uiteindelijk hebben geprobeerd op vreedzame wijze te ontsnappen aan de spiraal van angst en agressie waarin ze gevangen zaten.
Gebonden en geïllustreerd: € 34,99
588 blz’s
Uitgeverij Atlascontact

 

Reacties uitgeschakeld voor Vanaf 8 oktober (2016) in de boekwinkel: de titanenstrijd tussen Willem III en Lodewijk XIV!

9 september 2016 · 12:18 pm

Vier nieuwe lezingen Muziekgebouw a/h IJ 2015-2016

Van oktober 2015 tot en met mei 2016 geef ik een paar nieuwe lezingen over historische personen, opnieuw in het voorprogramma van gerenommeerde musici. Anders dan in mijn eerste lezingenreeks is er een thematische lijn in de verhalen zichtbaar. Die heb ik er niet eens doelbewust ingelegd, pas toen ik de folder van het Muziekgebouw zag (http://www.muziekgebouw.nl/agenda/Series/445/Oude_Muziek) viel het me op. Of het nu om de islamitische Aurangzeb gaat of de drie katholieken van mijn daaropvolgende lezingen, keizer Leopold, Antonius Abt en Ignatius van Loyola, allen worstelen met en vanwege godsdienst.

cover-flyer-oude-muziekOp vrijdag 9 oktober ruim ik het podium in voor Aurangzeb, de keizer onder wie het Mughal rijk in India het machtigst werd, maar ook religieus eenkenniger; zoals zo vaak zijn de kiemen van verval al zichtbaar tijdens het hoogtepunt. In Vivaldi’s tijd had de reputatie van Aurangzeb Europa al bereikt, toen hij zijn grosso mogul schreef had hij Aurangzeb op het oog.

Leopold I, de zachtaardige maar rechtlijnige keizer van het Habsburgse Rijk, is hoofdpersoon van mijn lezing op 3 februari. Leopold moest in 1683 voor de aanstormende Turken Wenen ontvluchten. Een in allerijl georganiseerde Europese kruistocht, waar katholieken zowel als protestanten aan meededen, snelde hem te hulp. In het muziekprogramma na de pauze wordt een stuk van een componist gespeeld die bij de keizer in dienst was.

Op 3 april heb ik het over de woestijnvader Antonius Abt, grondlegger van het kloosterwezen uit de tweede eeuw van onze jaartelling. In de eenzame opsluiting van zijn grot trotseerde Antonius de innerlijke demonen van de mensheid. Hij werd de held voor veel middeleeuwse muzikale broederschappen, waarvan proeven hoorbaar na de pauze.

Ignatius van Loyola sluit op 15 mei mijn korte processie van religieuze prijsvechters. Ook hij is een monument van innerlijk gevecht, ook hij zag overal duivels en verschijningen. Wie zich realiseert hoe het kwam dat deze strenge en overgevoelige man uitgroeide tot een inspiratiebron voor vele tijdgenoten, beseft hoezeer de tijden zijn veranderd, maar in een ander opzicht ook beslist niet.

http://www.muziekgebouw.nl/agenda/Series/445/Oude_Muziek

Reacties uitgeschakeld voor Vier nieuwe lezingen Muziekgebouw a/h IJ 2015-2016

8 juli 2015 · 3:36 pm